Talkshow

27 september

Democratische innovatie

Op de rand van de toekomst

 • 27 September
  Aanvang: 20:00 Einde: 22:00
  Kunstlinie Almere Zaal X
  Aanmelden
 • Is de kloof tussen burger en politiek nog overbrugbaar? En moet de politiek dan meer de straat op, moeten burgerberaden de gewoonte worden of moet de burger juist meer vertrouwen op de politiek? Zo zijn er meer dan genoeg ideeën om deze relatie beter vorm te geven. Deze avond praten we hierover met een politicus, een hoogleraar en het ministerie van de toekomst.    

  In de eerste aflevering van dit seizoen vroegen we het publiek om een aflevering te vullen. Specifieker: we zochten een medeprogrammeur met een idee voor een onderwerp dat altijd nog eens de spotlight verdiende. Dat werd ‘de relatie tussen burger en politiek’.

  Nu is er een avond die helemaal hier over gaat. Moeten we terug naar de basis van normen en waarden of juist democratische vernieuwing? Is het een kwestie van meer politiek in de haarvaten van de maatschappij of meer ‘gewone burgers’ in Den Haag?

  Professor Frank Hendriks schreef een boek over het vertrouwen van de burger in de politiek en hybride democratische vernieuwingen. Hij geeft een update hoe het eigenlijk is gesteld met dat vertrouwen en welke democratische vernieuwingen er beschikbaar zijn. 

  Fractievoorzitter van de VVD Koen Bokhorst zei eerder in een interview dat de politiek meer de straat op moet. Hij verkent daarom deze avond de arena en wil graag door praten over wat er beter kan in de democratie.   

  Meta Knol van het Ministerie van de Toekomst heeft er net een groot plekberaad in Oosterwold op zitten en dus voldoende informatie over zo’n voorbeeld van democratische vernieuwing. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk en werkt het een beetje?

  Waarom hebben we het over democratische innovatie?

  Vallende kabinetten zijn meer regel dan uitzondering, versplintering in de politiek viert hoogtij, nieuwe partijen halen overweldigende eerste verkiezingsuitslagen en (online) publieke hetzes zorgen ervoor dat politici stoppen. Hoewel Nederland een stabiele democratie heeft, voelt het de laatste jaren toch steeds onrustiger. Of lijkt dat alleen maar zo? Welk effect heeft dat op het vertrouwen tussen burgers en de politiek? In welke vorm verkeert onze democratie? En hoe zouden we onze democratie nog kunnen verbeteren?

  Want democratie klinkt wellicht als iets absoluuts, maar dat valt mee. De manier waarop je een democratie inricht kan enorm verschillen. En dat betekent dat een democratie in theorie ook kan veranderen. Kan vernieuwen. Maar hoe? En moeten we daarvoor burgers meer inspraak geven, of juist niet?

  Professor Frank Hendriks schreef een boek over democratische innovaties en hervorming. Hij vertelt over zijn boek en schetst een beeld van hoe het er momenteel in Nederland voor staat met de democratie en het vertrouwen tussen burger en politiek.

  Fractievoorzitter van de VVD Koen Bokhorst, die zelf regelmatig de stad in gaat, riep het stadhuis kortgeleden op meer de straat op te gaan, naar de mensen. Waarom is dat volgens hem nodig en hoe is het volgens hem met de relatie tussen politiek en de inwoners van Almere?

  Het Ministerie van de Toekomst is een nieuw platform waar mensen samen de toekomst vormgeven. Het Ministerie van de Toekomst is als bottom-up initiatief gestart in een tijd van grote en complexe maatschappelijke verandering. Ze agenderen de urgentie van langetermijndenken in de samenleving en behartigen de belangen van toekomstige generaties in denken en handelen. Het Ministerie is niet links of rechts, want de toekomst is van iedereen. Als zwerm van burgers en professionals organiseren ze door het hele land Plekberaden, Themaberaden en Interventies die de toekomst dichterbij brengen.

  Op 9 september organiseerden ze hun eerste plekberaad, in Almere. Tijdens Op de rand van de toekomst komt Meta Knol meer vertellen over het ministerie van de toekomst. Ook krijgen we een verslag van dat allereerste plekberaad en doen we een interactieve luisteroefening.

  Kunstenaar Abraham R. de Vrij, de Almeerder die het onderwerp van de avond aandroeg, zal een speciaal voor deze avond geschreven tekst voordragen.

  Wat is Op de rand van de toekomst?

  In een reeks van zeven afleveringen zie je hoe je de toekomst er uit zou kúnnen zien. Denk aan hoe we kunstmatige intelligentie, neuro-architectuur of geestverruimende middelen kunnen gebruiken in het vormgeven van onze maatschappij.  Hier komen kennis en geleefde ervaring samen in de mooiste gesprekken. Ieder onderwerp wordt van drie volstrekt kanten benaderd en bekeken. 

  Zo ontmoeten burgers, wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers elkaar hier. Zowel luisterend naar de nieuwste inzichten op het gebied van kennis als tijdens het uitgebreide ontmoeten daarna. Ook tijdens het borrelen achteraf verrast het programma je met vernieuwende perspectieven. Zo kun je nakletsen, van gedachten wisselen en allianties smeden tegelijk.

  Alles over Op de rand van de toekomst vind je hier.

  Bekijk dit evenement op Facebook