aan het woord

Bij ons in Almere: Daniëlle Lanzaat

(c) Richard Terborg voor Avanti

Daniëlle Lanzaat, 48 jaar, projectleider Learn2Work.

‘Meebewegen is voor mij eigenlijk het sleutelwoord. Na mijn opleiding zou ik gaan reizen, maar toen ik door mijn stage-adres werd gebeld met de vraag of ik iemand die met verlof ging wilde vervangen, heb ik dat gedaan. Zo ben ik in het buurtwerk gerold. Toen ik jaren later de vraag kreeg of ik de overstap naar het jongerenwerk wilde maken heb ik die kans gegrepen.

Ik mocht Learn2Work, waar jongeren worden voorbereid op een terugkeer naar werk of school, van de grond af opbouwen. Dan komt het echt op dat meebewegen aan. Wat is er al? Waaraan bestaat precies behoefte? Met welke partners zou je kunnen samenwerken, en lukt dat ook?

Met onze jongeren maak ik een plan van aanpak. Wat kunnen we doen om hen weer op de rit te krijgen? Dat kan alleen met maatwerk. De een heeft ondersteuning nodig bij het dagritme, de ander moet financiële vaardigheden opbouwen. Je moet altijd kijken naar de omstandigheden van wie je voor je hebt.

(c) Richard Terborg voor Avanti

Als je een eenmaal een goede organisatie hebt, mag je niet stilstaan. Je moet er oog voor hebben als de omstandigheden veranderen. Toen we zagen dat de schuldenproblematiek onder jongeren toenam, hebben we actie ondernomen. Nu is er hier in Almere het jongerenperspectieffonds. Als je gebukt gaat onder schulden is het moeilijk om de volgende stap te zetten.

Omdat meebewegen zo in onze natuur zit, konden we relatief snel inspelen op de nieuwe situatie die door corona ontstond. We regelden dat de meest kwetsbare jongeren mochten blijven komen, en we boden een deel van onze lessen online aan. Maar het blijft een lastige periode natuurlijk.’

De video van Daniëlle zie je: hier