aan het woord

Een nieuwe politieke generatie

Over idealen, ambities, activisme, representatie en kansengelijkheid

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Op woensdag 16 maart aanstaande is het weer zover: de Gemeenteraadsverkiezingen. Burgers mogen dan stemmen op kandidaten op de lijst, die zich willen inzetten voor de belangen van hun gemeente. Redacteur Mojdeh Feili sprak met acht jonge kandidaten, die elk op hun eigen manier hun steentje willen bijdragen aan de gemeentepolitiek. Wat drijft deze ambitieuze (aspirant) politici en wie hopen zij te representeren als zij in de gemeenteraad gekozen worden?

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Rachel Vrijdag, 35 jaar

Nummer 7 voor Partij voor de Dieren

Het politieke vuur van veganist Rachel Vrijdag werd sterk aangewakkerd door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. “Hoe kan er zo’n rechtse uitslag zijn in een tijd waarin we zo bezig zijn met de maatschappij, met awareness, inclusie en diversiteit en klimaatissues?” Rachel wilde meer doen en besloot om zelf de politiek in te gaan.

Rachels moederschap heeft haar politieke ambities versterkt. Ze draagt immers niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf maar ook voor haar kind. Zo vraagt ze zich hardop af: “In welke wereld groeit mijn kind op? En wat blijft er nog over als wij er straks niet meer zijn?” Deze vragen vormen ook een van de redenen waarom ze zich zo aangetrokken voelt tot de Partij voor de Dieren. Niet alleen het welzijn van de planeet en de dieren zijn belangrijk voor haar, maar ook het feit dat de partij het beste voor heeft met de zorg van kwetsbare mensen en jongeren en ook ondersteuning wil bieden aan mantelzorgers. “Er zijn een hoop schouders die onze maatschappij dragen, maar daar wordt eigenlijk niet goed naar omgekeken,” vertelt Rachel over haar keuze voor de partij die goed bij haar past. In Almere wil ze een “gezonde groene leefomgeving voor álle Almeerders,” en vindt ze het belangrijk dat burgers weten dat ze een stem hebben. “Wij zijn er voor jullie!” sluit ze krachtig af.

(c) Richard Terborg voor Avanti

Shanella Bleecke, 20 jaar

Nummer 5 voor BIJ1

Shanella Bleecke, freelancer in de culture sector, groeide op in Almere Buiten. Daar ging ze naar school op het multiculturele Buitenhoutcollege, waardoor ze zich nooit een buitenbeentje heeft gevoeld. Toen ze de filmopleiding ging doen aan het Mediacollege in Amsterdam begon het haar op te vallen dat die multiculturele omgeving waar ze aan gewend was niet zo vanzelfsprekend was: “Ik was mij er niet van bewust dat het systeem in de buitenwereld niet voor mij gemaakt was.” Algauw zette ze dit bewustzijn om in activisme en stond ze vooraan bij ieder protest tegen ongelijkheid.

Twee zomers geleden was Shanella in het stadhuis van Almere toen het haar opviel dat de portretten van de gemeenteraadsleden er heel homogeen uitzagen. Ze postte iets over het tekort aan diversiteit in de raad op haar sociale media, maar vlak daarna realiseerde ze zich: “Dit zijn de mensen die het wekelijks hebben over mijn behoeftes als burger van Almere!” Op dat moment besloot ze dat ze zich uitspreken via sociale media niet meer genoeg vond. Ze dacht: “Misschien moet ik het bij de kern gaan aanpakken. En toen waren mijn politieke ambities geboren!”

Shanella wil zich hardmaken voor een betere toegankelijkheid van de vele Almeerse culturele stichtingen. Zo ziet ze dat vooral jongeren stroeve obstakels tegenkomen wanneer zij bijvoorbeeld subsidies willen aanvragen. Ook jeugdzorg vindt ze een belangrijk onderwerp. Volgens Shanella zijn de wachttijden veel te lang en is het aanbod aan zorg te klein. Ze mist iemand die de jongeren representeert in de gemeenteraad. Shanella’s politieke ambities houden niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen: “Voor mij is dit niet de finish, ik blijf me inzetten voor de stad,” vertelt ze vurig. Almere kan dus nog veel verwachten van Shanella.

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Shadi Nikshomar, 19 jaar

Nummer 4 voor GroenLinks

Het politiek bewustzijn van de Iraans-Nederlandse Shadi Nikshomar begon al op haar veertiende. Deze scholier, die in haar eindexamenjaar zit, heeft besloten om haar waarden om te zetten in actie als vrijwilliger bij GroenLinks. Ze voelde zich aangetrokken tot het inclusieve karakter van deze partij en ze zag “een perfecte combinatie van het sociale en het groene.” De gemeenteraadsverkiezingen vindt Shadi heel belangrijk omdat ze in haar directe omgeving de gevolgen van misplaatst beleid ziet. Ze legt uit dat grote ongelijkheid voor velen op vroege leeftijd een rol begint te spelen, op de basisschool al. En daar wil ze iets aan doen.

Shadi’s passie ligt in het sociale domein, bijvoorbeeld bij armoedebestrijding en kansenongelijkheid. Volgens haar is het een belangrijke voorwaarde dat diversiteit en inclusie een integraal onderdeel vormen van alle beslissingen: “dit mag geen apart onderwerp meer zijn.” Ze ziet Almere als een erg diverse stad, waar iedereen even belangrijk hoort te zijn. Als stemadvies geeft ze aan dat de kiezers zich vooral gerepresenteerd moeten voelen door degene waar ze op stemmen.

Dat Shadi’s ambities verder gaan dan alleen de gemeenteraad is duidelijk. Zo organiseert ze ook de allereerste Women’s March in Almere om aandacht te vragen voor de onderbelichte positie van vrouwen. Haar motivatie voor alles wat ze doet spreekt boekdelen: “Ik wil mensen in beweging brengen. Je kunt je op elke leeftijd, op welke manier dan ook, inzetten voor jouw idealen.”

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Kejan Beemer, 23 jaar

Nummer 6 voor GroenLinks

Starter en trainee Kejan Beemer dacht lange tijd – ondanks interesse in de politiek en zelfs een studie politicologie – dat de politiek ingaan niets voor haar zou zijn. Toen Kejan na een tijdje in het buitenland te hebben gewoond weer naar Nederland kwam, zag ze de oproep van GroenLinks voor kandidaat-gemeenteraadsleden. Ze vond dat er nog veel werk aan de winkel was rondom belangrijke thema’s als het klimaat, wonen en onderwijs. Dus besloot ze: “Misschien moet ik mij gaan inzetten voor waar ik in geloof.”

Kejan was lang een zwevende kiezer die per verkiezing besloot welke partij het beste bij haar idealen paste. De afgelopen jaren werd het klimaat haar grootste motivatie om voor GroenLinks te kiezen. “Ik denk dat GroenLinks de gulden middenweg heeft gevonden tussen zich hard maken voor het klimaat, maar ook echt het sociale aspect daarin mee te nemen,” vertelt Kejan. Een goed voorbeeld van een gemeentelijk project waar haar passie voor toegankelijk onderwijs, nieuwe woningen en duurzaamheid samenkomen is de oprichting van een campus in Almere. Ze ziet hier een uitdaging om de wooncrisis gedeeltelijk aan te pakken, maar wel duurzaam te blijven bouwen met een groen resultaat. Een vraag die Kejan zichzelf constant stelt bij de maatschappelijke onderwerpen die ze tegenkomt is: “Hoe speelt ongelijkheid hier een rol?’ Ze denkt dat de beste manier om deze vraag te beantwoorden het openstaan voor andere perspectieven is.

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Marilena van der Pol, 24 jaar

Nummer 6 voor Partij voor de Dieren

Freelance vertaler Marilena van der Pol is al vanaf haar twintigste actief bij de Partij voor de Dieren. Het begon allemaal bij de jongerenbeweging, maar inmiddels werkt ze sinds drie jaar als fractiemedewerker in Almere. Met deze ervaring in de Almeerse politiek op zak vond Marilena dat de tijd rijp was om meer op de voorgrond te treden. Ze brengt volgens eigen zeggen niet alleen ervaring mee, maar ook een frisse blik op zaken.

Ze heeft het altijd al belangrijk gevonden om zich maatschappelijk in te zetten, en vond dat veel linkse partijen veel met elkaar gemeen hadden. Maar in de Partij voor de Dieren vond ze de brede visie die ze zocht: “Mensen zijn niet alleen op de wereld, dus ik vind het belangrijk om andere wezens en de intrinsieke waarde van de natuur ook mee te nemen. Ik wil graag alles als één geheel zien.”

Deze groene visie heeft Marilena ook voor de gemeente. Ze ziet bijvoorbeeld hoe de wooncrisis vaak lijnrecht tegenover natuurbehoud wordt gesteld. Dat is echter niet de manier waarop ernaar gekeken moet worden, volgens haar. Ze legt strijdlustig uit: “In Almere kan nog veel gebouwd worden,” maar dat moet niet ten koste gaan van de natuur want “natuur is een van de beste manieren om de stad en de aarde nog enigszins leefbaar te houden. Groen is van onschatbare waarde!” Marilena staat klaar om met creatieve oplossingen te laten zien dat natuurbehoud en wonen niet tegenstrijdig hoeven te zijn, maar juist goed mogelijk te combineren.

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Indira Draijer, 28 jaar

Nummer 9 voor GroenLinks

Indira Draijer is geboren en getogen in Almere, en ze is niet nieuw in de politiek. Ze is al elf jaar actief voor GroenLinks en ze heeft zich eens verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten. In het dagelijks leven is ze receptionist bij een gezondheidscentrum, maar haar hart ligt ook bij de politiek. “Politiek is de plek waar beslissingen genomen worden, als je daar zit kun je zelf meebepalen welke richting jouw provincie of stad opgaat en dat vind ik heel leuk,” vertelt Indira met enthousiasme.

Ze vindt het belangrijk dat iedereen een goed inkomen heeft en ook het onderwerp wonen staat hoog op haar agenda: “Als je een dak boven je hoofd hebt, dan scheelt dat zoveel andere problemen.” Indira heeft negatieve ervaringen met hoe de Nederlandse verzorgingsstaat kan uitpakken in de praktijk, bijvoorbeeld toen ze een tijdje werkloos was. Juist door deze ervaring wil ze zich inzetten voor duurzame oplossingen voor de problemen van de inwoners van Almere. “Ik wil dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over of ze hun huur, boodschappen, energie of zorgkosten kunnen betalen!” verkondigt ze gedreven.

Indira voelde zich verbonden met GroenLinks vanwege de kernwaarden van de partij: zorgdragen voor het milieu en het bevechten van ongelijkheid. Ze wil de kiezers van Almere dan ook aansporen om niet alleen voor zichzelf te stemmen, maar juist ook voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast drukt ze iedereen op het hart: “Al heb je niets met gemeentepolitiek, de gemeentepolitiek heeft altijd iets met jou te maken.”

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Ayla Lokhorst, 33 jaar

Nummer 4 voor Partij voor de Dieren

Ayla Lokhorst, bekend met beleidsvorming vanuit haar dagelijkse werk bij Zorginstituut Nederland, besloot als vrijwilliger politiek actief te worden toen ze 3,5 jaar geleden naar Almere verhuisde. Het begon als een manier om de stad en haar bewoners beter te leren kennen, maar groeide uit naar iets groters toen een leergang aangeboden werd voor potentiële gemeenteraadsleden. Hierdoor zag ze dat het werk bij de gemeenteraad niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk is.

Als veganist vindt ze hoe wordt omgegaan met dieren een groot onrecht. Daarom voelt ze zich ook zo verbonden met de Partij voor de Dieren. Maar haar wens om zich in te zetten houdt niet op bij dierenwelzijn; Ayla zet zich ook graag in voor groene en sociale onderwerpen. Ze zit vol verfrissende visies, bijvoorbeeld over hoe de gemeente het goede voorbeeld zou moeten geven. Ze stelt: “De gemeente maakt beleid, maar de gemeente is ook gewoon een groot bedrijf dat invloed kan hebben op de wereld.” Ze zou graag zien dat de gemeente bij zichzelf begint, door bijvoorbeeld pensioenen te verduurzamen, inkoop zo lokaal mogelijk te doen en de catering vleesloos te maken. Ayla vindt dat bij elk beleid dat wordt gemaakt nagedacht moet worden over wat de invloed daarvan is op toekomstige generaties. Ze vindt het daarbij belangrijk dat het beleid vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt. Ze wil zich verplaatsen in anderen en de verbinding opzoeken.

(c) Lisa Zilver voor Avanti

Alicia Hofstetter, 18 jaar

Nummer 6 voor BIJ1

Als jongste kandidaat-raadslid wil Alicia Hofstetter zich inzetten voor een groep waarvan zij vindt dat die niet genoeg gerepresenteerd wordt: jonge vrouwen van kleur. Alicia begon zich al op haar veertiende te verdiepen in de politiek en onderzocht verschillende partijen om te kijken waar ze zich thuis voelde. Alicia ontdekte BIJ1 in 2021 in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ze dacht gelijk: “Het is de enige optie voor mij.”

In BIJ1 vond ze een partij die zich expliciet tegen kapitalisme uitspreekt en die daadwerkelijk misstanden in de maatschappij durft te benoemen. “Ze trekken de mensen met hun echtheid” vertelt Alicia enthousiast. De partij verkondigt niet alleen radicale gelijkwaardigheid, maar brengt dit ook in de praktijk in haar eigen organisatie. Volgens Alicia wil BIJ1 de verbinding aangaan met alle inwoners van Almere, vooral zij die nu niet genoeg gehoord worden. Ze hoopt met name de stemmen van deze mensen te representeren. Ze roept dan ook op: “Ik wil iedereen vragen om te gaan stemmen op iemand waarvan jij denkt dat die jou of jouw ideeën representeert. Laat je stem horen!”

Onderwijs is een onderwerp waar Alicia veel om geeft. “Dat is de basis waar iedereen moet opbloeien. Wat je vanuit huis meekrijgt zou daarin niet moeten uitmaken. Onderwijs is de eerste stap van kansenongelijkheid bestrijden.” Aangezien Alicia zelf ook nog onderwijs volgt, wordt zij direct beïnvloed door het beleid omtrent onderwijs. Haar persoonlijke ervaring met dit onderwerp maakt haar een des te sterkere kandidaat voor de Raad.