podcast

Op zoek naar het grotere verhaal

Het onderwerp van deze #mensinalmere kwam boven water drijven tijdens ons festival Over/Zicht toen de jonge theoloog Alain Verheij vertelde over moderne religie, hij besprak een hedendaagse blik op het geloof. Actieve Almeerse burger Cora Spaans is al jaren aan het denken over haar eigen beleving van religie en raakt soms ook aan de twijfel, mede door de berichten over misbruik. Zij plaatste een bericht op Facebook waar vele reacties op kwamen. Hierover praat ze met predikant Rianne Veenstra. Ook Alain Verheij sloot aan om het populaire hedendaagse kerstverhaal dat hij speciaal voor Avanti schreef voor te dragen.