Talkshow

26 oktober

Radicaal anders

Op de rand van de toekomst

 • 26 October
  Aanvang: 20:00 Einde: 22:00
  KAF Kunstlinie Almere Kleine zaal
  Aanmelden
 • Radicaal anders om de boel stevig in beweging te duwen of juist heel geleidelijk zodat je iedereen mee krijgt. Als je de wereld ten goede wil veranderen, zijn er vele wegen naar Rome. Welke wegen je kunt bewandelen zijn te zien, horen en ervaren. 

  Daniel Mügge

  Daniel Mügge wil bijvoorbeeld graag de economie op een andere manier bekijken. Hij is hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoekt hoe statistieken de economische inrichting van onze maatschappij bepalen. Kan dat niet anders?

  Werkeloosheid, IC-bezetting en zelfs geluk: in Nederland meten we veel zaken aan de hand van data. Maar om grip te krijgen op de economische staat van het land moeten we cijfers soms juist loslaten, stelt Daniel Mügge. De politiek wetenschapper pleit voor een herinrichting van ons meetapparaat waarin meer aandacht is voor het klimaat en sociale cohesie. Want zaken als sociale cohesie en duurzaamheid kun je niet altijd doorberekenen.  

  (c) Masha Osipova voor Avanti

  Jonas Staal

  Jonas Staal is een Nederlandse beeldend kunstenaar die samen met schrijver en advocaat Radha D’Souza de Court for Intergenerational Climate Crimes stichtte, een strafhof voor intergenerationele klimaatmisdaden. Of preciezer: een rechtszaak tegen het rechtssysteem dat deze misdaden tegen het klimaat mogelijk maakt. Het CICC nodigt uit om radicaal anders te gaan nadenken over wetten, recht en rechtvaardigheid. Of, zoals Rhada D’Souza het stelt: ‘With the CICC, we bring the law to trial.’    

  Jonas Staal heeft kritiek op het racistisch-ecocidaal kapitalisme dat het verleden in het heden opgebruikt, en zo een toekomst verloren laat gaan. De verslaving aan fossiele brandstoffen door het kapitalistische systeem is, met andere woorden, een vorm van chronopolitiek, maar wel een die gaat over eeuwen in plaats van de seconden waar we in onze 24-uurs-aandachteconomie aan gewend zijn geraakt. Deze opschaling van tijd in ons bewustzijn kan worden aangewakkerd wanneer we ons beseffen dat fossiele brandstoffen inderdaad bestaan uit fossielen.

  In zekere zin pleit het CICC niet voor méér burgerinspraak, sneller overheidshandelen, verruiming van de wetgeving of meer strafzaken. Het CICC is in de eerste plaats een pleidooi voor een fundamenteel ander rechtssysteem dat wél recht kan doen aan de vele vormen van menselijk en niet-menselijk leven en de vele intergenerationele relaties ertussen. Het Westerse rechtssysteem zorgt voor structurele ongelijkheid tussen individuen en multinationals omdat het privaat eigendom laat prevaleren boven collectieve waarden en relationele afhankelijkheid. Het recht op eigendom maakt bijvoorbeeld de toe-eigening van grondstofrijke gebieden door multinationals mogelijk; een vorm van wetgeving die niet het recht op de levens van toekomstige generaties van inheemse gemeenschappen die intrinsiek met diezelfde gebieden verbonden zijn kan garanderen. Goud, kolen of olie worden wel als verplaatsbare handelswaar erkend, maar niet als de grond onder de voeten van toekomstige inheemse gemeenschappen die in wederzijdse afhankelijkheid leven met rivieren en gewassen.

  (c) Ruben Hamelink

  Merel Willemsen

  Een Zoöp is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor ‘leven’) behartigt. Het Zoöp-model maakt de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming van organisaties. Merel Willemsen zal deze avond vertellen hoe ook jouw organisatie een Zoöp kan worden en zo ook niet-menselijk leven kan laten meebeslissen over de omgeving.          

  Herstel van ecosystemen – ecologische regeneratie – is hard nodig om in de toekomst de kwaliteit van leven van al het organisch leven te kunnen laten bloeien. Om dit herstel succesvol te laten zijn, is het nodig dat mensen en niet-mensen leren samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De belangen van meer-dan-menselijk leven zouden dan zwaarder moeten wegen dan een onder-gebudgetteerd puntje ergens aan het einde van de agenda. Meer-dan-menselijk leven moet actief vertegenwoordigd worden in onze beleidsprocessen.  

  Het Zoöp governance model wil de positie van meer-dan-menselijk leven binnen de samenleving versterken. Dit model biedt een heel divers palet van organisaties, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om op een eenvoudige maar radicale manier meer-dan-menselijk leven een stem te geven en daarmee bij te gaan dragen aan ecologische regeneratie. Zoöp is kort voor Zoöperatie, coöperatie met zoë – Grieks voor ‘leven’.  

  En het mooie van de Zoöp is: je kunt er nu mee beginnen! Er hoeft niet gewacht te worden op verandering in de wetgeving of langdurige en slepende beleidsveranderingen, Zoöp werkt met bestaande juridische instrumenten, en kan door organisaties in principe direct worden toegepast.

  Mina Etemad

  Als er iets radicaal is momenteel dan is het natuurlijk de opstand in Iran. Mina Etemad zal in een voordracht bespreken hoe het Iraanse volk op een radicale verandering aanstuurt en hoe ook het vuur van de Iraanse diaspora aangewakkerd is.

  (c) Elisabette Agyeiwaa

  Op de rand van de toekomst

  Op de rand van de toekomst is een reeks van 8 afleveringen waarin je ziet hoe de toekomst er uit zou kúnnen zien. Denk aan hoe we kunstmatige intelligentie, neuro-architectuur of geestverruimende middelen kunnen gebruiken in het vormgeven van onze maatschappij.  Hier komen kennis en geleefde ervaring samen in de mooiste gesprekken. Ieder onderwerp wordt van drie volstrekt kanten benaderd en bekeken. 

  Zo ontmoeten burgers, wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers elkaar hier. Zowel luisterend naar de nieuwste inzichten op het gebied van kennis als tijdens het uitgebreide ontmoeten daarna. Ook tijdens het borrelen achteraf verrast het programma je met vernieuwende perspectieven. Zo kun je nakletsen, van gedachten wisselen en allianties smeden tegelijk.

  Deze programmareeks van avonden vol kennis, gesprek en inspiratie is een initiatief van de Gemeente Almere in samenwerking met Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool en Avanti.

  Bekijk dit evenement op Facebook