aan het woord

SALTY is trots op de jongeren van Almere 

(c) Masha Osipova

Of je nou op een laagdrempelige manier kennis wil maken met urban arts, of je er een jaar lang in wil verdiepen, het trio achter SALTY staat klaar voor jongeren in de stad. Ze willen er vooral ook voor zorgen dat mensen trots kunnen zeggen dat ze Almeerder zijn. 

Toen Linda Bosch, Lisa Kuyp en Saly Ndoye zelf nog tot de jongeren in Almere behoorden, misten ze al plekken waar ze zich konden ontwikkelen in urban arts: theater, dans, zang, muziek, spoken word, video editing, fotografie en mode, met een focus op urban cultuur. Nu dat ze professionals in de culturele sector zijn, zien ze dat er weinig verandering heeft plaatsgevonden. Dus, nam het trio het heft in eigen handen en werd SALTY – Space for All Local Talented Youth – geboren.

Saly en Lisa vertellen hoe ze jongeren met veel talent zagen vertrekken naar andere steden om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd signaleerden ze ook een behoefte vanuit de culturele sector om met jongeren samen te werken. Lisa herkent de welwillendheid in Almere en merkt op: “Het slaat nergens op dat dit gat er nog is.” Daarom is SALTY vastberaden om daar verandering in te brengen, zowel door talentontwikkeling alsook als bruggenbouwers te fungeren tussen de jongeren en de culturele instellingen. 

(c) Masha Osipova

Het idee leefde in 2012 al bij Saly, maar werd pas concreter in 2019. Toen begon ze samen met Linda en Lisa informatie op te halen bij jongeren, door middel van enquêtes en gesprekken over wat jongeren misten in de stad en wat ze belangrijk vonden. Ze brainstormden verder met een kleine groep jongeren tot in 2020 het concept van SALTY geboren was. En in 2021 waren ze dan eindelijk officieel een stichting. 

Maar wat doet SALTY dan precies? Op verschillende niveaus ondersteunen ze de verdieping en verbreding van talent. Het begint bij de instroom, waarbij SALTY actief kennismaakt met jongeren, opdat ze in aanraking komen met urban arts. Zo geeft SALTY les op scholen en werkt zij samen met partners zoals Kleur in Cultuur. Hiermee willen ze een community opbouwen en kunst laagdrempelig maken, bijvoorbeeld door het organiseren van kunstevenementen. 

Saly vertelt hoe dat werkt: “We zagen meteen jongeren naar ons toekomen en vragen of ze nog meer bij ons kunnen doen.” Die eerste kennismaking met kunst is belangrijk. Jongeren kunnen zeker meer gaan doen bij SALTY. De volgende stap zou het volgen van vier uur lange workshops kunnen zijn, binnen een discipline naar keuze, bijvoorbeeld acteren. Lisa legt uit dat dit wat meer inhoudt dan een lesje op school en dat de focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden. 

(c) Masha Osipova

Hun belangrijkste stap volgt daarna: talentontwikkelingstrajecten binnen een bepaalde discipline. Die duren acht weken, drie uur per week, waarin jongeren in een kleine groep begeleiding krijgen van een professional. Dit traject gaat voorbij het aanleren van vaardigheden, maar richt zich ook op je identiteit als maker verkennen en leren wat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen. 

Als jongeren nog een stapje verder willen gaan kunnen ze een pitch indienen voor het academy-traject, waarin vijf makers de kans krijgen om een jaar lang begeleiding te krijgen. Dat is wat Saly omschrijft als “het laatste duwtje dat een jonge maker nodig kan hebben om daarna als autodidact aan de slag te gaan.” In dit traject worden de makers niet alleen individueel begeleid, maar mogen ze ook coachingsuren besteden. Ook krijgen ze als groep overkoepelende hulp bij bijvoorbeeld zakelijke taken, zoals het aanvragen van fondsen en de btw-aangifte doen, maar ook bij jezelf presenteren op een podium. 

Tot slot helpt SALTY ook met de uitstroom naar andere instellingen en partners. Daarmee vervult ze haar rol als bruggenbouwer en tracht ze het gat tussen jongeren en culturele instellingen steeds verder te verkleinen. Door al hun trajecten en programma’s verweven ligt een focus op maatschappelijke thema’s en multidisciplinair werken.

(c) Masha Osipova

Het was geen makkelijke weg naar waar ze nu staan. Saly vond het als beginnende stichting vooral lastig om een plek te claimen. “We werkten allemaal fulltime ergens anders, maar je wil bouwen aan wat je doet, want je gelooft er in. Hoe stapel je al dat werk op terwijl je je aandacht vooral wilt besteden aan de jongeren zelf?” Saly ziet dat de stichting wel steeds stabieler wordt. Lisa legt uit dat het ook veel voeten in de aarde had om die plek te claimen. “Gelukkig waren er wel organisaties die vanaf het begin in ons geloofden. Maar er waren ook veel organisaties die niets van ons moesten weten.” Desondanks zetten de drie vrouwen vastberaden door, en het blijkt steeds meer dat ze broodnodig zijn. Meer organisaties staan open voor samenwerkingen, en waar het SALTY vooral om gaat: jongeren uiten hoe blij ze zijn met hun bestaan. 

Als ze nog iets mogen wensen is het een eigen plek. Ze vinden het belangrijk om een laagdrempelige plek te hebben waar jongeren in en uit kunnen lopen, waar ze gebruik kunnen maken van faciliteiten en ook gewoon kunnen zijn. In essentie gaat SALTY ook om het bouwen van community in Almere. Lisa vertelt hoe uitdagend Almere als stad is, onder andere doordat er veel snel verandert. Saly haakt daarop in en legt uit wat het doel is: “we doen niet zomaar iets, we zijn hier echt aan het bouwen aan Almere!”

(c) Masha Osipova

Ze zien ook dat hun inspanningen de moeite waard zijn. Dat zien ze vooral onder de jongeren. De waardering die zij uiten is het grootste goed voor de vrouwen van SALTY. Glunderend vertellen Saly en Lisa over de mooie verbindingen die ze hebben mogen aanschouwen tussen de jongeren. Het was in ieder geval geen uitdaging om de jongeren te betrekken. Dat ging vrij makkelijk en tot op de dag van vandaag blijven de mensen die een traject hebben gevolgd bij SALTY terugkomen en geven ze op verschillende manieren terug. Saly legt uit dat het idee heerst dat jongeren vaak ongeïnteresseerd zijn, maar hier is ze het niet mee eens. “Je moet jongeren laten zien dat je om ze geeft en dat je het voor hen doet, dan komen ze wel opdagen!”

Uit alles wat ze vertellen wordt in ieder geval duidelijk dat SALTY om de jongeren geeft. “Slide in onze dm’s, deel en denk met ons mee. Wij zijn hier voor jullie, maak daar gebruik van,” geven Lisa en Saly enthousiast mee als boodschap aan de jongeren in Almere. 

Tijdens de avond Almere 2050 over uitgaan, recreëren en sport praten we volop door over dit onderwerp en treden jongeren van Salty op. Kom ook meepraten en meld je gratis aan

Meer weten over SALTY? Klik dan hier.