Almere 2050

‘Almere is een stad met veel potentie die nog altijd snel groeit. We willen dat Almere ook in de toekomst een stad is waar we op een fijne en gezonde manier met elkaar kunnen leven, wonen en werken. Hiervoor moeten er plannen worden gemaakt. We moeten keuzes maken, ook voor de lange termijn.’

Onze leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook om winkels, voorzieningen en parken. De stad moet gezamenlijk bepalen hoe we groeien, wat we verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen.

Praat mee over 10 belangrijke thema's

We vragen onze inwoners, ondernemers en andere partners om mee te praten. Dat kan in debatten die we het komend jaar samen met Avanti in Casa Casla organiseren. Deze debatten gaan over over de volgende 10 belangrijke thema’s voor de toekomst van onze stad:

Kan je niet bij het stadsgesprek aanwezig zijn? Geef ons dan op stadsgesprekken.almere.nl mee wat jij belangrijk vindt. Dit kan tot en met 31 maart 2024.

Achtergrond:

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie leggen gemeenten hun ambities en doelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en sociaal maatschappelijke opgaven als bestaanszekerheid, veiligheid, onderwijs en sociale veerkracht. In de omgevingsvisie kunnen burgers, ondernemers en partners van de gemeente lezen hoe het gemeentebestuur de stad verder wil ontwikkelen.

Waarom een nieuwe omgevingsvisie?

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad in 2017 de Omgevingsvisie Almere 2017 vastgesteld. Die visie voldoet niet op alle punten aan de eisen van de Omgevingswet. Het besteedt weinig aandacht aan de maatschappelijke opgaven voor de stad en geeft te weinig kader voor de doorontwikkeling van de ‘stad die er al is’. Ook is er nog te weinig aandacht voor de uitdagingen waar de klimaatontwikkeling ons voor stelt, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Wij willen daarom in 2024 een nieuwe omgevingsvisie vaststellen die recht doet aan zowel de ruimtelijke als maatschappelijke opgaven voor de stad en voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.